top of page

Privacy Policy

Sortie Limited Privacy Policy

1. Introduction

Welcome to Sortie Limited, the operator of www.sortieeducation.com ("we," "our," or "us"). This Privacy Policy explains how we collect, use, disclose, and protect your personal information when you visit our website or use our services.

2. Information We Collect

 • Personal Information: We may collect personal information such as your name, email address, and other contact details when you voluntarily provide them to us.

 • Automatically Collected Information: We may automatically collect certain information when you visit our website, such as your IP address, browser type, device information, and usage patterns.

3. How We Use Your Information

We use the information we collect for various purposes, including:

 • Providing and improving our educational services

 • Communicating with you

 • Analyzing website usage and trends

 • Personalizing content and recommendations

4. Cookies and Tracking Technologies

We use cookies and similar tracking technologies to enhance your experience on our website. You can manage your cookie preferences through your browser settings.

5. Third-Party Links and Services

Our website may contain links to third-party websites or services. We are not responsible for the privacy practices of these third parties. Please review their privacy policies before providing any personal information.

6. Data Security

We take reasonable measures to protect your personal information from unauthorized access, disclosure, alteration, and destruction. However, no method of transmission over the internet or electronic storage is completely secure.

7. Your Choices

You have the right to:

 • Access, update, or delete your personal information

 • Opt-out of receiving marketing communications

 • Disable cookies through your browser settings

8. Changes to This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time. Please review the "Effective Date" at the beginning of this policy to check for the latest version.

9. Contact Us

If you have any questions or concerns about this Privacy Policy, please contact us at:

Sortie Limited
info@sortielegal.com
+447943989438 | 16 High Holborn, London, WC1V 6BX
Registered in England and Wales: 10817026

Sortie Limited Gizlilik Politikası

1. Giriş

www.sortieeducation.com'nun işleteni Sortie Limited'e hoş geldiniz ("biz," "bizim," veya "biz"). Bu Gizlilik Politikası, web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, kullanığımızı, açıkladığımızı ve koruduğumuzu açıklar.

2. Topladığımız Bilgiler

 • Kişisel Bilgiler: İsminiz, e-posta adresiniz ve diğer iletişim detaylarınız gibi kişisel bilgilerinizi, sizden gönüllü olarak aldığımızda toplayabiliriz.

 • Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler: Web sitemizi ziyaret ettiğinizde IP adresiniz, tarayıcı tipiniz, cihaz bilgileriniz ve kullanım alışkanlıklarınız gibi belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.

3. Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Topladığımız bilgileri şu amaçlarla kullanıyoruz:

 • Eğitim hizmetlerimizi sağlamak ve iyileştirmek

 • Sizinle iletişim kurmak

 • Web sitesi kullanımı ve eğilimleri analiz etmek

 • İçerik ve önerileri kişiselleştirmek

4. Çerezler ve Takip Teknolojileri

Web sitemizde deneyiminizi artırmak için çerezler ve benzeri takip teknolojilerini kullanıyoruz. Çerez tercihlerinizi tarayıcı ayarlarınızdan yönetebilirsiniz.

5. Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Hizmetleri

Web sitemiz, üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlere bağlantılar içerebilir. Bu üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz. Lütfen kişisel bilgilerinizi sağlamadan önce onların gizlilik politikalarını gözden geçirin.

6. Veri Güvenliği

Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişimden, açıklamadan, değiştirilmeden ve yok edilmekten korumak için makul önlemleri alıyoruz. Ancak, internet üzerinden iletişim veya elektronik depolama yöntemleri tamamen güvenli değildir.

7. Sizin Seçenekleriniz

Siz şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel bilgilerinize erişme, güncelleme veya silme

 • Pazarlama iletişimlerini reddetme

 • Çerezleri tarayıcı ayarlarınızdan devre dışı bırakma

8. Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Lütfen bu politikanın başındaki "Etkili Tarih"i kontrol ederek en son sürümü inceleyin.

9. Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize şu adresten ulaşın:

Sortie Limited
info@sortielegal.com
+447943989438 | 16 High Holborn, Londra, WC1V 6BX
İngiltere ve Galler'de kayıtlı: 10817026

bottom of page